Specialer

Erfarne specialister med teknisk indsigt.

Alle virksomheder er afhængige af it. Optimal udnyttelse af it i virksomheden forudsætter et klart aftalegrundlag, dokumentation og en struktureret tilgang til identificering og håndtering af strategiske og kommercielle muligheder og begrænsinger.

Vores ydelser

CIT har erfaring med rådgivning for både leverandør- og kundesiden og har specialistviden om netop de muligheder og faldgruber, der skal varetages i aftaler og tvister vedrørende it. Udover de juridiske kompetencer har CIT indsigt i de tekniske og kommercielle forhold, der er afgørende for at arbejde mod den rigtige løsning i sager om it og digitalisering, uanset om der er tale om spørgsmål vedrørende en kommerciel aftale, tvist eller compliance.

Vi har bred erfaring med alle typer af it-aftaler og er certificerede medlemmer af Danske ITAdvokater. Udover den juridiske erfaring og viden har vi ekspertise i de tekniske og kommercielle forhold, der er afgørende for at arbejde mod den rigtige løsning i sager om it og digitalisering. Vores fokus og forretningsforståelse gør os i stand til at levere den bedste løsning til hver individuel klient ud fra deres konkrete behov.

IT-aftaler

 • Outsourcing af it-infrastruktur og -drift
 • It-outsourcing for finansielle virksomheder under outsourcingbekendtgørelsen
 • Aftaler inden for FinTech og om finansiel it-infrastruktur og API-løsninger under PSD2
 • Licens- og rettighedsaftaler
 • Anskaffelse af it-systemer som CRM-, ERP- eller ESDH-systemer
 • Udviklingsaftaler
 • Cloud-aftaler om SaaS, PaaS og IaaS
 • Implementerings- og transitionsaftaler
 • It-aftaler baseret på standardkontrakter (K01, K02, K03 osv.)

Databeskyttelse, GDPR og compliance

 • Compliance-programmer fra A-Z med kortlægning, dokumentation og governance-program
 • GDPR-dokumentation, herunder politikker, instrukser, databehandleraftaler, procedurer og fortegnelser
 • Overførsel af personoplysninger til lande udenfor EU/EØS og sikring af korrekt overførselsgrundlag
 • Egenkontrol og kontrol med databehandlere under GDPR og outsourcingbekendtgørelsen
 • Risikovurderinger under GDPR og outsourcingbekendtgørelsen
 • Efterlevelse af reglerne om Sanctions og dokumentation af screeninger
 • IDD-compliance for forsikringsselskaber og -formidlere, herunder udarbejdelse af IDD-dokumentation og tilpasning af aftaler for at sikre efterlevelse i alle led
 • Compliance-politikker og Codes of Conduct samt træning af medarbejdere

Vi leverer innovative og elegante compliance-løsninger med ComplyCloud.
Vi udbyder, i samarbejde med ComplyCloud, en online løsning, der gør det nemt at lave compliance-dokumentation, herunder dokumentation på efterlevelse af GDPR, Sanctions og IDD. Vores klienter kan derfor nemt selv oprette, måle og overvåge deres compliance-dokumentation.

Digitaliseringen og den hurtige teknologiske udvikling skaber både muligheder og udfordringer for virksomheder, der udbyder varer og ydelser online eller laver digital markedsføring. Vi har bred erfaring med rådgivning om markedsføring og online tilstedeværelse, og vi er anerkendt af klienter for at rådgive om pragmatiske løsninger, der tager højde for de seneste teknologiske muligheder.

e-commerce og digital markedsføring

 • Vilkår og betingelser for brug af hjemmesider og online-løsninger
 • Persondatapolitik og behandling af persondata ved online handel
 • Permission-marketing og rådgivning om direkte markedsføring i overensstemmelse med reglerne om spam
 • Brug af personoplysninger i forbindelse med digital markedsføring, herunder til segmentering og profilering
 • Markedsføring via sociale medier og brug af influencers
 • Online brug af varemærker, herunder som Google AdWords
 • Forbrugerbeskyttelse og oplysningsforpligtelser ved e-commerce
 • Markedsføring i forbindelse med online spil og præmiekonkurrencer

Cyber og it-forsikring

 • Rets- og voldgiftssager om mangler ved it-systemer og tvister om ydelsesomfang og priser
 • Cyber- og it-forsikringssager med spørgsmål om berettigelse til dækning og dækningsomfang
 • Syn og skøn i rets- og voldgiftssager om it og cyber crime
 • Rådgivning om afskærmning for ansvar ved cyber crime hændelser og ”juridisk oprydning” efter cyber-skader
 • It-ansvarssager indenfor it-drift, -udvikling og -outsourcing
 • Indgåelse af aftaler om it- og cyber

Markedet, reglerne og praksis om cyber crime og it-forsikringer er under kraftig udvikling. Vi har, som fast advokat for et af Nordens førende forsikringsselskaber indenfor cyber- og it-forsikringer, opnået stor indsigt i både de juridiske, praktiske og tekniske aspekter af sager om cyber crime og it-skader og -ansvar.